Jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną?

Prawo podatkowe w Polsce jest dosyć skomplikowane i znajdujące się w nim zawiłości wielu przedsiębiorcom mogą sprawiać poważne kłopoty. W takich przypadkach rozwiązaniem może być złożenie do organów skarbowych wniosku o przygotowanie podatkowej interpretacji indywidualnej. W dzisiejszym wpisie na blogu kancelarii eKFK tłumaczymy, co to jest interpretacja indywidualna, kto może złożyć taki wniosek i w jaki sposób powinien być on przygotowany.

mężczyzna korzysta z laptopa trzymając w ręku dokumentCo to jest podatkowa interpretacja indywidualna?

Podatkowa interpretacja indywidualna to specjalne, wydawane na wniosek podatnika przez organ skarbowy w imieniu Ministerstwa Finansów pismo, w którym znajduje się interpretacja przepisów w kwestiach spornych. Najczęściej interpretacje indywidualne są przygotowywane w sytuacjach, gdy nawet organy skarbowe i sądy administracyjne mają w danej sprawie odmienne stanowiska. W celu uniknięcia związanych z tym  negatywnych konsekwencji karno-skarbowych przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o przygotowanie podatkowej interpretacji indywidualnej. Uwzględnione są w niej wszystkie aspekty badanej sprawy i sprawdzane nie tylko obowiązujące przepisy prawne, ale również indywidualna sytuacja podatnika. Jeżeli interpretacja przepisów jest na korzyść podatnika, wówczas organ podatkowy nie musi podawać jej uzasadnienia. Inaczej jest w przypadkach, kiedy organ podatkowy wskazuje rozstrzygnięcie wbrew interesom podatnika. Wtedy w interpretacji indywidualnej musi się znaleźć też uzasadnienie.

Co bardzo ważne, interpretacja indywidualna skutecznie chroni przedsiębiorcę, nawet jeśli inne organa skarbowe podważałaby podany w niej wynik. Wyjątkiem są tylko sytuacje, w których interpretacja jest zmieniana przez ministra zajmującego się sprawami finansów publicznych.

 

Kto może wystąpić o interpretację indywidualną?

Prawo wystąpienia o podatkową interpretację indywidualną ma każdy polski podatnik. Takie uprawnienia mają także podatnicy, którzy na stałe nie mieszkają w Polsce. Powodem wystąpienia o przygotowanie interpretacji indywidualnych mogą być wątpliwości dotyczące obowiązujących przepisów podatkowych i kłopoty z ich właściwą interpretacją. W celu uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej trzeba się zgłosić do urzędu skarbowego.

 

Jak złożyć wniosek o interpretację indywidualną?

Chcąc uzyskać podatkową interpretację indywidualną, trzeba złożyć w urzędzie skarbowym wniosek ORD-IN. We wniosku podatnik musi szczegółowo opisać wydarzenia, których ma dotyczyć interpretacja i wyrazić własną opinię na temat tego, jak sam rozumie przepisy prawa podatkowego. Koszt wydania interpretacji indywidualnej to 40 zł, które należy zapłacić w ciągu 7 dni od złożenia wniosku w urzędzie skarbowym. Jeżeli w złożonym wniosku opisanych jest kilka spraw, za każdą z nich trzeba oddzielnie zapłacić.

Do opisanej w złożonym wniosku opinii podatnika będzie się odnosiła wydana później interpretacja indywidualna. Stworzenie jej przez urzędnika powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku. Zazwyczaj jednak interpretacja jest przygotowywana szybciej.