Usługi księgowe

Świadczymy usługi księgowe, prowadząc księgowość firm zarówno z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji czy spółek. Dzięki naszej obsłudze księgowej, Klienci zyskują pewność prawidłowego oraz terminowego rozliczania się z właściwym sobie urzędem. Otrzymują również fachową pomoc w przypadku spraw budzących wątpliwości prawne, wymagających formalnego wyjaśnienia. Jeśli chcą Państwo skorzystać z naszych usług księgowych, zapraszamy do odwiedzenia jednego z dwóch prowadzonych przez nas biur księgowych – biura w Janówku koło Tarczyna oraz biura na warszawskiej dzielnicy Wola.

 

Księgowość dla małych i dużych firm

Jesteśmy specjalistami w prowadzeniu zarówno pełnej, jak i uproszczonej księgowości. Wspieramy również Klientów w uruchomieniu firmy, przejściu z jednoosobowej działalności gospodarczej na nową formę prawną oraz przekształceniu spółek.

Natomiast w ramach obsługi bieżących spraw księgowych zajmujemy się:

  • bieżącą księgowością firm oraz tworzeniem ewidencji bilansowych, pozabilansowych,
  • przygotowywaniem rocznych sprawozdań według ustawy o rachunkowości,
  • rozliczeniami miesięcznymi VAT, CIT, PIT i obsługą płacową ZUS,
  • standardowym wysyłaniem dokumentów JPK VAT do US oraz wysyłaniem dokumentów na żądanie, w razie potrzeby kontroli przedsiębiorstwa przez US,
  • ustalaniem informacji o zobowiązaniach, np. wysokości podatku VAT, CIT, PIT.

 

Dwie księgowe z kalkulatorem

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (w skrócie KPiR) to narzędzie służące do prowadzenia księgowości w formie uproszczonej. W naszym biurze sporządzamy ją dla podmiotów takich, jak spółki cywilne, jawne czy partnerskie oraz dla osób fizycznych, gdy ich przychody netto nie przekraczają 2 milionów euro rocznie.

W KPiR rejestrowaniu poddawane są wszystkie przychody przedsiębiorstwa, dokonywane zakupy czy wydatki ponoszone przez podmiot gospodarczy. Chociaż jest to system uproszczonej księgowości, konieczne jest prowadzenie ewidencji na bieżąco, po zakończeniu dnia pracy. Prawidłowe i terminowe rozliczanie księgi przychodów i rozchodów umożliwia ustalenie podstawy opodatkowania. W ramach sprawdzania poprawności działań finansowych w firmie polecamy skorzystać z usług profesjonalnego rewidenta przeprowadzającego audyt finansowy.

kłos zboża

 

Pełna księgowość

Zarządzanie firmą wiąże się z rejestrowaniem wszystkich operacji finansowych. Nie każda działalność podlega jednak tym samym zasadom ewidencji. Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są spółki kapitałowe bądź spółki osobowe – komandytowe i komandytowo-akcyjne.

Rozliczając Klientów na pełnej księgowości prowadzimy ich:

  • księgę główną,
  • księgi pomocnicze,
  • dzienniki,
  • zestawienia obrotów i sald,
  • inwentarz – wykaz aktywów i pasywów.

 

Rozliczenia VAT w rolnictwie

Oferta naszego biura obejmuje także usługi związane z rozliczaniem podatku VAT w rolnictwie. Rolnik może zdecydować, czy chce być podatnikiem VAT, czy też przejść na ryczałt i korzystać ze zwolnienia z tego podatku.

Rolnik będący płatnikiem VAT, to jest rozliczający się na zasadach ogólnych, prowadzi działalność rolniczą związaną z hodowlą zwierząt i uprawą roślin, sprzedając swoje wyroby opodatkowane według określonych stawek VAT. Rolnik ryczałtowy korzysta ze zwolnienia od podatku i nie prowadzi ksiąg rachunkowych oraz nie wystawia faktur. W obu przypadkach warto zasięgnąć porady księgowego, który dokładnie wyjaśni zasady działania działalności prowadzonej w wybrany sposób.