Kadry i płace

Zajmujemy się prowadzeniem wszelkich spraw kadrowo-płacowych przedsiębiorstw, biorąc pod uwagę różnorodne regulacje prawne. Do zadań naszych ekspertów należy sporządzanie dokumentów mówiących o zatrudnieniu pracowników w firmie, a także regulujących kwestię urlopów: wypoczynkowych, macierzyńskich, L4 itp. Przeprowadzany potrzebne ewidencje oraz rozliczenia. Przekazujemy dokumentację do właściwych urzędów.

W ramach umowy proponujemy Państwu:

  • zakładanie akt osobowych pracowników,
  • sporządzanie umów o pracę, zlecenie, dzieło,
  • obliczanie miesięcznych, półrocznych i rocznych wyliczeń podatkowych,
  • rozliczanie składek dla ZUS,
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych dla US i podatników,
  • ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników,
  • reprezentowanie firmy przez ZUS i US

Ręce i dokumenty z czerwonym długopisem

Pracownicze Plany Kapitałowe

 

Pracownicze Plany Kapitałowe (inaczej PPK) to dobrowolny system oszczędzania długoterminowego, wprowadzony ustawą w 2019 roku. Obejmuje swoim zasięgiem osoby zatrudnione i jest prowadzony przy współudziale pracodawców oraz organów państwowych. Celem tego programu jest zapewnienie pracownikom bezpiecznego gromadzenia środków na przyszłość, przede wszystkim emerytalną.

W naszym biurze możecie Państwo uzyskać pomoc związaną z wdrożeniem PPK w Waszej firmie oraz pełną obsługą systemu.

Zapraszamy zainteresowanych Państwa do kontaktu z nami, dokonujemy indywidualnych wycen współpracy.