Korekta zeznania podatkowego – czy zawsze można ją złożyć?

Korekta zeznania podatkowego służy poprawieniu ewentualnych błędów powstałych w trakcie wypełniania deklaracji. Dzięki niej możliwe jest na przykład odzyskanie nadpłaconego podatku czy uniknięcie odpowiedzialności karnej wynikającej ze złożenia błędnej deklaracji. W dzisiejszym wpisie na blogu biura rachunkowego eKFK dokładnie opisujemy, jaki może być cel składania korekty zeznania podatkowego, jakie zmiany w zeznaniu podatkowym można w taki sposób wprowadzić, w jakiej formie powinna zostać złożona korekta zeznania podatkowego oraz jakie są związane z tym ograniczenia czasowe.

W jaki sposób można skorygować złożone zeznanie podatkowe?

Korektę zeznania podatkowego składa się w taki sam sposób, w jaki wcześniej zostało złożone samo zeznanie podatkowe. Różnica polega na tym, że na odpowiednim druku zamiast opcji „złożenie zeznania podatkowego” należy zakreślić pozycję „korekta zeznania”. Po wypełnieniu i podpisaniu druku trzeba go złożyć w urzędzie skarbowym, wysłać listem poleconym lub przesłać drogą elektroniczną, np. z wykorzystaniem specjalnej aplikacji lub usługi Ministerstwa Finansów Twój e-PIT. Korzystając z drogi elektronicznej, można skorygować wszystkie złożone deklaracje, także te, które wcześniej były wysłane w wersji papierowej.

Po złożeniu korekty zeznania podatkowego trzeba koniecznie pamiętać o potwierdzeniu złożenia tego dokumentu. W przypadku korekt deklaracji wysłanych pocztą za potwierdzenie może służyć kopia z potwierdzeniem odbioru, natomiast w przypadku deklaracji składanych drogą elektroniczną – dokument UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

mężczyzna czyta zeznanie

Jakie zmiany mogą zostać wprowadzone z użyciem korekty zeznania podatkowego?

Przyczyn, z jakich można złożyć korektę zeznania podatkowego, jest wiele. Taki wymóg dotyczy podatnika przede wszystkim w przypadku omyłkowego zaniżenia wysokości podatku, czyli zaniżonych w deklaracji podatkowej przychodów lub zawyżonych kosztów uzyskanych przychodów. Korekta zeznania podatkowego może jednak zostać złożona także w przypadku chęci skorzystania z różnych ulg podatkowych. Złożenie w takim celu korekty zeznania może pozwolić nam odzyskać nadpłacone kwoty. Korektę zeznania podatkowego można też złożyć w sytuacji, w której dowiedzieliśmy się, że rozliczenie indywidualne jest dla nas mniej korzystne niż wspólne rozliczenie z małżonkiem. Złożenie deklaracji pozwala na zmianę sposobu rozliczenia.

W korekcie złożonego zeznania podatkowego można również zmienić wskazaną wcześniej organizację pożytku publicznego, na którą chcemy przekazać 1% podatku.

 

Ograniczenia dotyczące terminów i ilości składanych korekt zeznań podatkowych

Nie istnieją żadne limity ilości składanych korekt zeznań podatkowych. Każdego podatnika dotyczą jednak terminy ich składania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na korektę zeznania podatkowego ma się 5 lat. Liczone są one od końca roku następującego po roku rozliczeniowym. Oznacza to, że złożone deklaracje podatkowe za rok 2021 będzie można korygować do końca 2027 roku. Do tego czasu urząd skarbowy może też wystąpić wobec nas z roszczeniem zwrotu niezapłaconego podatku. Po tym okresie nastąpi przedawnienie. Stracimy prawo do dochodzenia zwrotu nadpłat, ale też nie będziemy musieli się obawiać jakichkolwiek interwencji ze strony skarbówki.