Na czym polega audyt podatkowy?

Audyt podatkowy jest usługą, która ma na celu szczegółową analizę rozliczeń podatkowych klienta i zweryfikowanie ich legalności, a także sprawdzenie obszarów ryzyka i zaproponowanie ewentualnych zmian, pozwalających na uniknięcie błędów w przyszłości. Umożliwia to wykrycie wszelkich nieprawidłowości i naprawienie ich przed kontrolą podatkową lub weryfikacją sprawozdania finansowego. Jest to działanie zapobiegawcze, które upewnia klienta, że wszystkie dokonane przez niego transakcje odbyły się zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym i pozwala dokonać koniecznych korekt, aby uniknąć jakichkolwiek problemów w tym zakresie. 

 

Jak przebiega audyt podatkowy? 

Audyt podatkowyW ramach audytu zespół kontrolujących, składający się z księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów, dokładnie analizuje dokumentację źródłową klienta, ze szczególnym uwzględnieniem deklaracji, ksiąg podatkowych, umów handlowych, faktur i rejestrów. Następnie weryfikuje poprawność jego rozliczeń podatkowych w zakresie wszystkich lub wybranych podatków. Audyt pozwala również dostrzec te obszary, które można ulepszyć, aby zoptymalizować niektóre procedury lub dokonać oszczędności, a także zauważyć procesy opatrzone szczególnym ryzykiem, w których można wprowadzić zmiany, by uniknąć ewentualnych problemów w przyszłości. 

Ostatnim elementem audytu jest sporządzenie szczegółowego raportu, zawierającego wszystkie spostrzeżenia zespołu kontrolujących, w tym również porady i propozycje rozwiązania problemów związanych z poruszanym zagadnieniem. Warto wspomnieć, że ów raport, tak samo jak całość prac nad audytem, jest objęty ścisłą tajemnicą i nie zostaje udostępniony żadnym zewnętrznym podmiotom.

 

Korzyści z audytu podatkowego 

  • Odkrycie popełnionych błędów lub zaniechań związanych z prawem podatkowym. 
  • Możliwość zgodnego z prawem wyjaśnienia nieprawidłowości. 
  • Rozwiązanie wątpliwości związanych z prawem podatkowym. 
  • Odkrycie obszarów ryzyka oraz wymagających poprawy. 
  • Odkrycie niewykorzystanych dotychczas możliwości oszczędności lub optymalizacji procesów związanych z prawem podatkowym. 
  • Potwierdzenie legalności dokonanych transakcji w świetle prawa podatkowego.