Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z chętniej wybieranych przez przedsiębiorców form rozliczania się z urzędem skarbowym. Wybierając ją, przedsiębiorca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji przychodów. W naszym artykule opisujemy, kto i w jaki sposób powinien prowadzić ewidencję przychodów oraz jakie korzyści daje jej rzetelne prowadzenie.

Co to jest ewidencja przychodów i kto powinien ją prowadzić?

Prowadzenie ewidencji przychodów to obowiązek wszystkich przedsiębiorców, którzy na złożonym wniosku CEIDG-1 zaznaczyli, że chcą korzystać z opodatkowania na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów dotyczy także osób prywatnych, które podjęły decyzję o opodatkowaniu ryczałtem najmu prywatnego.

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby się rozliczać z urzędem skarbowym na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, powinni wiedzieć, że nie zawsze jest to możliwe. Istnieją 2 ograniczenia dotyczące możliwości opodatkowania na ryczałcie. Pierwszym z nich jest limit przychodów, jaki można osiągnąć na ryczałcie – w 2022 roku jest to kwota 9 188 200 zł. Drugim ograniczeniem jest natomiast branża i rodzaj prowadzonej działalności. Chcąc się dowiedzieć, czy w danym przypadku możliwe jest rozliczenie na ryczałcie, warto skorzystać z usług doradztwa podatkowego. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z nami, a my doradzimy CI najlepsze w danym przypadku rozwiązanie.

ewidencja

W jaki sposób powinno się prowadzić ewidencję przychodów?

Ewidencja przychodów, żeby mogła spełniać swoje funkcje, powinna być prowadzona zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ewidencja przychodów musi być też prowadzona rzetelnie. Oznacza to, że wszystkie dokonywane w ewidencji zapisy muszą odzwierciedlać stan rzeczywisty. Popełnienie jakichkolwiek błędów w ewidencji sprawi, że na jej podstawie nie będzie można obliczyć wartości podatku do zapłacenia i ograniczyć swoich kosztów podatkowych poprzez zastosowanie dostępnych ulg. Ewidencja przychodów może być prowadzona w wersji papierowej bądź elektronicznej.

Decydując się na prowadzenie ewidencji przychodów w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, trzeba spełnić trzy warunki, które pozwolą uznać ewidencję za prawidłową. Są nimi: zastosowanie takiego programu komputerowego, który w każdej chwili umożliwia wgląd w treść dokonywanych zapisów, określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego, który był wykorzystywany do prowadzenia ewidencji oraz przechowywanie wszystkich zapisanych danych na takich nośnikach, żeby były na nich chronione przed zniszczeniem lub zniekształceniem.

 

Ewidencja przychodu sposobem obliczania wysokości ryczałtu przy przychodach opodatkowanych różnymi stawkami

W ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych znajduje się najwięcej stawek. W zależności od rodzaju świadczonych usług i sprzedawanych towarów obowiązujące podatnika stawki podatkowe w różnych przypadkach mogą wynosić 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 14%, 15%, 17%. Dokonując rozliczenia podatkowego i wypełniając ewidencję przychodów, trzeba mieć to na uwadze. Szczególnie istotne jest to w sytuacjach, gdy dane przedsiębiorstwo uzyskuje przychody opodatkowane różnymi stawkami. W takich sytuacjach wysokość ryczałtu jest ustalana na podstawie ewidencji przychodów. Jest to jednak możliwe tylko, jeśli ewidencja przychodów jest prowadzona we właściwy sposób i umożliwia ustalenie różnych stawek. W innych przypadkach wysokość ryczałtu zostanie ustalona obligatoryjnie na poziomie najwyższej podstawowej stawki, czyli 8,5%.

 

Konsekwencje nierzetelnego prowadzenia ewidencji przychodów

Podatnicy, którzy w związku z wybraną formą działalności gospodarczej są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów, i z jakichś powodów tego nie robią lub robią to w sposób nierzetelny, są narażeni na różnego typu konsekwencje. Przede wszystkim są to konsekwencje finansowe. W przypadkach nieprowadzenia w prawidłowy sposób ewidencji przychodów urząd skarbowy sam oszacuje przychód podatnika i na tej podstawie narzuci na niego podatek, który będzie nawet 5-krotnie wyższy od tego, jaki powinien zostać zapłacony.