Zmiany dla przedsiębiorców związane z wprowadzeniem Nowego Ładu

16 listopada 2021 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał pakiet ustaw, które tworzą tzw. Nowy Ład.  Wprowadza on dużo zmian dla przedsiębiorców. Nowy Ład od kilku miesięcy jest tematem często dyskutowanym w mediach i w społeczeństwie. W dzisiejszym wpisie na blogu postanowiliśmy dokładnie przyjrzeć się zapisom tego programu i podsumować najważniejsze wprowadzane przez niego zmiany dla przedsiębiorców.

Zmiany w składkach zdrowotnych dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym

Pierwszą istotną zmianą, jaka jest wprowadzana w przepisach Nowego Ładu, jest sposób rozliczania i wysokość składki zdrowotnej. Dla osób, które rozliczają się podatkiem liniowym, minimalna kwota składki została ustalona na poziomie 4,9% od dochodu, jednak nie mniej niż 270 zł miesięcznie, czyli 9% minimalnego wynagrodzenia.

Osoby rozliczające się na zasadach ogólnych muszą z kolei płacić składkę zdrowotną na poziomie 9%, czyli tak samo jak osoby pracujące na umowach o pracę i na zleceniu. Różnica dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, będzie wynikała z podwyższenia kwoty wolnej od podatku, która od nowego roku wyniesie 30 tys. zł.  W każdym miesiącu wysokość składki zdrowotnej będzie teraz obliczana indywidualnie od osiągniętego przez przedsiębiorcę dochodu. Wcześniej była wyliczana od 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Jeżeli przedsiębiorca nie ma dochodu lub jeżeli osiąga tylko minimalne wynagrodzenie, 9% składki zdrowotnej zostanie wyliczone od kwoty minimalnego wynagrodzenia, jakie obowiązywało 1 stycznia danego roku składkowego.

kobieta wyciąga dłoń

Nowością wprowadzoną przez  przepisy Nowego Ładu, jest zmiana terminu zapłaty składki zdrowotnej. Do tej pory składki te musiały zostać opłacone do 10. dnia danego miesiąca. Teraz ze względu na to, że wysokość składki będzie musiała zostać policzona od dochodu, termin zapłaty zostanie przesunięty na 20. dzień danego miesiąca. Negatywną zmianą dla przedsiębiorców na skali podatkowej będzie z kolei brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. W wielu przypadkach może to niestety istotnie zwiększyć wysokość miesięcznych obciążeń.

 

Zasady rozliczania składki zdrowotnej dla ryczałtowców

W przypadku ryczałtowców wysokość składki zdrowotnej od 2022 roku będzie zależała od wysokości rocznego przychodu. Obowiązywać będą 3 wysokości stawek:

  • Przedsiębiorcy z przychodem rocznym do 60 tys. zł – wysokość stawki zdrowotnej będą mieli wyliczaną od 60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli wyniesie ona 305,56 zł miesięcznie.
  • Przedsiębiorcy z przychodem rocznym od 60 do 300 tys. zł – wysokość stawki zdrowotnej będą mieli wyliczaną od 100% przeciętnego wynagrodzenia, czyli wyniesie ona 509,27 zł miesięcznie.
  • Przedsiębiorcy z przychodem rocznym powyżej 300 tys. zł – wysokość stawki zdrowotnej będą mieli wyliczaną od 180% przeciętnego wynagrodzenia, czyli wyniesie ona 916,68 zł miesięcznie.

 

Kwota wolna od podatku

Bardzo ważnym elementem Nowego Ładu jest istotne podniesienie kwoty wolnej od podatku. Zmiana jest diametralna i od nowego roku kwota wolna od podatku wzrośnie z 8 tys. do 30 tys. zł. Co bardzo ważne: od 2022 roku ta wartość nie będzie już miała charakteru dygresyjnego, czyli nie będzie się zmniejszała wraz ze wzrostem dochodu, tylko dla wszystkich przedsiębiorców będzie na stałym poziomie.

Wzrost kwoty wolnej od podatku wymusza też zmiany w ustaleniu pierwszego progu podatkowego. Od nowego roku zwiększa się on z 85 528 zł do 120 000 zł. Dopiero po przekroczeniu 120 tys. zł dochodu przedsiębiorców będzie obowiązywała 32% stawka podatku PIT. W celu zoptymalizowania ponoszonych kosztów prowadzenia działalności w związku z wprowadzonym Nowym Ładem warto skorzystać z usług doradztwa podatkowego.

 

Ulga dla klasy średniej

W zapisach programu Nowy Ład znalazły się też informacje dotyczące ulg dla klasy średniej. Będą z nich mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach skali podatkowej. Ulga podatkowa ma być dla tych przedsiębiorców rekompensatą za straty, które w 2022 roku mogłyby ich dotknąć w związku z niższym dochodem i wprowadzonymi zmianami podatkowymi. Ulgi podatkowe mają dotyczyć przedsiębiorców, których roczne dochody wynoszą od 68 412 do 133 692 zł, co odpowiada miesięcznym dochodom na poziomie od 5 701 zł do 11 141 zł.

 

Niższe stawki ryczałtu dla niektórych branż

W zapisach Nowego Ładu wprowadzono także zmiany w stawkach ryczałtu dla niektórych branż. Z niższych stawek ryczałtu ewidencjonowanego skorzystają specjaliści z trzech sektorów:

  • Lekarze, stomatolodzy, pielęgniarki i położne – stawka ryczałtu spada z 17% do 14%
  • Informatycy, programiści i przedstawiciele innych zawodów z branży IT – stawka ryczałtu spada z 15% do 14%
  • Specjaliści zajmujący się świadczeniem usług inżynierskich i architektonicznych – stawka ryczałtu spada z 15-17% do 12%

Wprowadzone w Nowym Ładzie zmiany są poważne. Biuro rachunkowe eKFK oferuje przedsiębiorcom analizy ich działalności gospodarczej i omówienie możliwych, najbardziej opłacalnych rozwiązań. Wszystkie osoby, które nie potrafią same ocenić, w jaki sposób nowe zmiany podatkowe wpłyną na funkcjonowanie prowadzonej firmy, zapraszamy do umawiania się na indywidualne konsultacje.